Home arrow Tecnologia
EspaņolCatalā
Tecnologia Print E-mail
El món del programari ofereix un gran nombre de tecnologies, cadascuna de les quals té els seus punts forts i les seves mancances. És per això que a Amidasoft escollim en cada cas la que millor s'adapta a les exigències de l'aplicació a realitzar.
Des d'Amidasoft posem especial cura en les crítiques decisions que s'han de prendre abans d'iniciar un projecte de programari i que l'influiran durant tota la seva vida: l'arquitectura a usar, la plataforma d'execució, el llenguatge més adequat, etc.
Per tal de prendre aquestes decisions, avaluem, entre d'altres, aspectes com: la necessitat d'accedir a la solució des de diferents localitzacions, el nivell de seguretat necessari per l'àmbit en que s'executarà i la compatibilització amb sistemes o aplicacions ja existents.
D'aquesta manera, podem assegurar que el sistema resultant serà òptim tant pel que fa al seu rendiment com per a la seva facilitat de manteniment.
 
http://www.amidasoft.com c./ Emili Grahit, 59, entl 1a
17002 - Girona
Telf.: 872 032 326 / 616 664 373
e-mail: info@amidasoft.com