L'equip
Un equip motivat, emprenedor, amb agilitat per a trobar solucions a qualsevol tipus de problema i experiència abundant i variada... Aquest és un dels ideals de totes les empreses dedicades al desenvolupament tecnològic.

Amidasoft disposa d'un equip d'aquestes característiques. Aquest equip està liderat per Enginyers en Informàtica, cosa que, juntament amb l'experiència adquirida al llarg dels anys en empreses de diferents sectors (com, per exemple, assegurances, comunicacions i enginyeries), ens permet fer una anàlisi exhaustiva i en profunditat de la problemàtica a resoldre, per, així, trobar-hi la millor solució. La nostra experiència ens permet, a més, trobar la millor manera de dur a terme les solucions analitzades per tal d'arribar de la forma més ràpida i segura a la seva implementació òptima.